Meny Stäng

Ordningen upprätthålls alltid (2013)

Serie: Ordningen upprätthålls alltid
Författare: Pär Thörn
Illustratör: Dennis Gustavsson, Elin Jonsson, Nicolas Krizan mfl.
Apart Förlag, 2013
144 sidor

— — —

OrdningenOrdningen upprätthålls alltid (2013) består av vad man valt att kalla ”23 grafiska novelletter”. I samtliga av dessa är döden närvarande och är den återkommande faktorn. Tillsammans med 24 illustratörer har Pär Thörn sammanställt ett verk där varje berättelse inleds med meningen ”Jag heter xxx och jag är död.”, varav vi sedan får följa den person som det kretsar kring till dödsögonblicket. Oftast rör det sig om att karaktären befinner sig i en situation utanför lagens gränser och där döden är följden av ens mer eller mindre moraliskt tveksamma val. Titeln på boken anspelar till att någon slags rättvisa till slut hinner ikapp och balanserar ut det som karaktären gjort fel, oavsett om det rör sig om att ha mördat någon eller smugglat droger.

Föga förvånande är det av skiftande kvalitet när så här många berättelser med så många personer inblandade hyses på under 150 sidor. Ska man jämföra med ett annat modernt verk så ligger filmen ABC’s of Death (2012) någorlunda nära till hands, även om döden där tar sig mer bizarra uttryck. I överlag är det dock bra kvalitet på Pär Thörns berättelser och de 24 illustratörer som bildsätter novelletterna gör dem rättvisa. Det är intressant att få se samma tema skildras med så pass olika uttrycksformer som det blir i Ordningen upprätthålls alltid. Ta bara Thomas Olssons relativt enkla stil och ställ den mot Ragnar Perssons mer oordnade stil och du får en bra uppfattning om hur brett det är mellan de olika illustatörernas sätt att uttrycka sig på. Vad som drar ner vissa av berättelserna är att de helt enkelt inte fungerar i det korta format de befinner sig i, där vissa hade behövt mer utrymme, och vissa har inte samma anslagskraft som vissa andra.

Jag uppskattar däremot det enkla som ändå ligger i Pär Thörns tanke bakom boken. Det blir aldrig svårt att komma in i berättelserna, och det finns något sparsmakat snyggt med att upprepade gånger skildra döden på det här sättet. Det framgår även av efterordet att mycket tanke ligger bakom flera av novelletterna och att detta således inte är något verk som Thörn bara slängt ihop i en handvändning. Det hade varit spännande att få se det utvecklas vidare dock, och möjligen hade helheten blivit bättre om den bestått av några färre delar och på så sätt gett berättelserna mer utrymme att växa på. Det ska dock sägas att Thörn ska ha en eloge för den ambitionsnivå som Ordningen upprätthålls alltid vittnar om, något vi förhoppningsvis kommer få ta del av igen.

Betyg: 6 av 10

– – –

David Larsson; FromBeyond-redaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *